Dakapo! - studentsykkel

Er du student i Oslo og på jakt etter en ny sykkel? Hos Oslovelo kan du leie en sykkel forkun  500 kr sesongen – med reparasjoner inkludert i prisen!Vi på Oslovelo er fullstendig klar over hvor slitsomt det kan være å eie sykkel, spesielt hvis du ikke har evnene – og kanskje pengene – til å fikse den opp selv når småting skjer med den. Da er det fort gjort at den blir stående i stativet, sesong etter sesong. Dette vil vi gjøre noe med, og lanserer derfor en helt ny utleieordning for studenter i Oslo.

Syklene er nyoverhalt av våre profesjonelle mekanikere og står klare for å igjen komme seg ut på gatene. Alle syklene i Dakapo! er brukt og har blitt donert til prosjektet av privatpersoner, eiendomsselskaper og borettslag, og vi er ekstremt fornøyde og stolte for å kunne gi sykler som har vært på vei i søpla et nytt liv.

Leieavtalen følger studieåret og sesongene er delt opp som følger:
1. april - 31. juli
1. august - 31. desember
1. januar - 31. mars

Et medlemskap i Dakapo! koster 500,- per sesong og gis kun til studenter i Oslo mot studentbevis. Alle sykler vil være utstyrt med lås, lys, piggdekk i vintersesongen og alle reparasjoner knyttet til normal slitasje vil være inkludert i prisen (for eksempel bytte av bremseklosser, bremsewire etc). Syklene er ment til privat bruk og kan ikke brukes i jobbsammenheng.

Reservér en sykkel nå

Prosjektet gjennomføres med støtte fra Bymiljøetaten, tusen takk!

Obs! Kun et begrenset antall medlemskap, så kjapp deg!

♥ Oslovelo


-----------------------------


Are you a student in Oslo and looking for a new bike? At Oslovelo you can rent a bike for the season for only 500 nok, and that's included the cost of repairs. We at Oslovelo are painfully aware of the hassle that could be involved in owning a bike, specially if you don't have the skills - or cash - to fix it yourself. It could easily be left outside season after season...

It's about time that we do something about this so now we're launching a brand new rental program for students in Oslo.

All bikes are properly serviced by our professional mechanics and are now waiting to get back onto the streets. All bikes in Dakapo! have been used before and have been donated to the project by private people and landlords. We are extremely happy and proud to give bikes that have been trash-bound a new life.

The seasons follow the school year and will be devided like this:

1st of april - 31st of july
1st of august - 31st of december
1st of january - 31st of mars

A membership in Dakapo! costs 500 nok and will only be offered to students with a valid student card. All bikes are equipped with a chain lock, lights, studded tires in the winter season and all repairs due to normal wear will be included in the price (for example change of brakepads, wires, etc). The bikes are intended for private use, and can not be used for work (messengers, Foodora, etc).

Reserve a bike now

The project is supported by Oslo Kommune, the Agency for City Environment, thanks a lot! 


Yo! Limited ammount of memberships, so don't sleep!

♥ Oslovelo